Koncepcja stworzenia Bazy Wiedzy Akademii Wojsk Lądowych

Cele i zadania Bazy Wiedzy AWL:

 • Gromadzenie
  • Uwzględnienie pełnych tekstów dokumentów
 • Prezentacja
  • Wyświetlenie/pobranie/wydruk zawartości
 • Udostępnianie
  • Dostęp na podstawie przyznanych uprawnień
 • Analityka
  • Możliwość szczegółowej analizy zgromadzonego materiału
 • Archiwizacja
  • Zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem lub zagubieniem dokumentu

Podstawowe funkcjonalności Bazy Wiedzy AWL:

 • Wsparcie w procesie kształcenia/rozwoju studentów/kursantów/kadry
 • Wspólny system dla całej Uczelni
 • Niezależny (odrębny) – wewnętrzny w infrastrukturze Uczelni
 • Zasilanie sukcesywne wartościowymi materiałami
 • Narzędzie wyszukiwania umożliwiające szybkie odnajdywanie dokumentu